ERIK SJÖSTEDT | Stockholm och Höga Kusten

 

Jag stödjer dig med analys, rådgivning och produktion inom kommunikation och marknadsföring för konventionella kanaler såväl som digitala medier. Till min hjälp har jag ett brett nätverk av personer som erbjuder spetskompetens på sina fält.

Med vänliga hälsningar
Erik Sjöstedt